Formularz naprawy

Zlecenie: przegląddiagnostykanaprawa

Typ działania: gwarancjausługa płatna

Koszty diagnostyki/weryfikacji, przeglądów, napraw pogwarancyjnych oraz nieuznanych reklamacji gwarancyjnych ponosi zleceniodawca.

Zleceniodawca:
Data pierwszego uruchomienia:

Szczegółowy opis uszkodzenia

Uwagi:

Plik (max 5 mb):

Więcej informacji