O FIRMIE  

Zakład Usług Techniczno Handlowych AMCOR od 1992 roku specjalizuje się w realizacji usług i dostaw dla szerokiej gamy odbiorców z różnych branż, min.:

  • wydobycia, przetwórstwa i stosowania minerałów,
  • budownictwa przemysłowego i drogowego,
  • produkcji materiałów budowlanych,
  • napraw infrastruktury.

Zakres działalnoœci firmy obejmuje:

  • profesjonalny, autoryzowany serwis specjalistyczny, naprawa i dostawa częœci zamiennych do silników wysokoprężnych DEUTZ AG,
  • produkcja (konfekcjonowanie) wysokociœnieniowych przewodów hydraulicznych na bazie komponentów renomowanej firmy MANULI RUBBER INDUSTRIES,
  • sprzedaż częœci i akcesoriów firmy BOSCH jako Autoryzowany Partner Handlowy
  • sprzedaż i naprawa oraz serwis wiertarek hydraulicznych firmy DOOFOR
  • sprzedaż węży i przewodów przemysłowych produkcji firmy TEKNIKUM do przesyłu chemikaliów, paliw i olejów, powietrza, pary, gazów, materiałów sypkich, zawiesin oraz produktów spożywczych,
  • projekt i wykonawstwo oprzyrzšdowania specjalistycznego (przyrzšdy montażowe, oprzyrzšdowanie pomiarowe, oprzyrzšdowanie transportowe itp)

Nasza firma jest dynamicznym i prężnym zespołem ludzi, których dewizš jest jakoœć oraz dbałoœć o klienta i œrodowisko. Potwierdza to staranny dobór naszych partnerów którzy stosujš najnowoczeœniejsze technologie zapobiegajšce degradacji ekosystemu i posiadajš certyfikaty serii ISO 9001, ISO 14001.

Nasze dšżenia w celu stworzenia wzorowego zespołu kompetentnych osób oraz zapewnienia im pełnej możliwoœci rozwoju i samorealizacji na gruncie zarówno zawodowym jak i osobistym zostały uhonorowane nadaniem naszej firmie godła Inwestor w kapitał ludzki w roku 2001 przez Instytut Zarzšdzania w Warszawie i Pracownię Badań Społecznych w Sopocie.
Nasza szczególna troska o standardy jakoœciowe oferowanych usług i produktów została potwierdzona uzyskaniem przez ZUT-H AMCOR standardów i certyfikatów jakoœci kolejno: ISO 9001:2001 oraz aktualnie PN-EN ISO 9001:2009
Dlatego właœnie możemy z dumš przedstawić naszym Klientom najlepszš ofertę, która łšczy w sobie najwyższš jakoœć i konkurencyjnš cenę.

;
Zakład Usług Techniczno Handlowych Amcor - serwis i częœci do silników Deutz
Jesteœmy autoryzowanym przedstawicielem serwisowym firmy DEUTZ AG. Wykonujemy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne oraz naprawy bieżšce i główne silników. Posiadamy największy w Polsce magazyn oryginalnych częœci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do silników DEUTZ. Doradzamy w zakresie technicznej obsługi i eksploatacji silników.

(C) System-3 Sp. z o.o.

 
Niemiecki Angielski